nn-NO

en

Privatpersoner

Hvert år hjelper vi flere titalls privatpersoner med å fylle ut selvangivelsen eller med andre forespørsler fra staten.

TJENESTER FOR PRIVAT PERSONER

Selvangivelse

Hvert år mottar den som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd selvangivelse.

Finne ut mer
Barnetrygd

Hjelp til å dekke kostnadene ved å oppdra et barn eller hvis du er aleneforsørger.

Finne ut mer
Dagpenger

Du kan søke dersom du er helt arbeidsledig eller har redusert arbeidstid.

Finne ut mer
Norsk ID-nummer

Hvilket identifikasjonsnummer du får som utenlandsk person avhenger av oppholdstillatelsen din.

Finne ut mer
Flyttemelding

Skal du flytte, må du alltid melde fra til Folkeregisteret.

Finne ut mer
Åpne en bankkonto

Å åpne bankkonto i Norge har mange fordeler.

Finne ut mer
Bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge

Dersom du har tenkt å bruke utenlandsregistrert firmabil i Norge, må du søke om kjøretillatelse.

Finne ut mer
Sykepenger & Helfo-kort

Sykepenger kan erstatte inntekten din når du er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade.

Finne ut mer
Pensjonssøknad

Du kan søke dersom du har vært medlem i folketrygden i minst 5 år

Finne ut mer

Det norske skattesystemet er basert på prinsippet om at alle betaler skatt etter midler. Dette gjelder ikke bare privatpersoner, men også bedrifter. Alle med inntekt i Norge plikter å betale skatt, men som gir rettigheter til det gode samfunnssystemet Norge tilbyr sine skattytere. Skattene vi betaler brukes på offentlige tjenester som helsetjenester (sykehus, sykehjem), utdanning (skoler, høyskoler, universiteter) transport og kommunikasjon (veier, jernbaner, flyplasser). Skatter utgjør hovedinntekten for offentlig sektor i Norge. I tillegg til å dekke fellesutgifter, skal skatter bidra til større likeverd mellom individer.

2500
Vi har tilbydd over 2500 selskaps løsninger
2400+
Over 2400 klienter har benyttet våre pålitelige tjenester for selvangivelse
Privatpersoner og familier

VÅRE FORNØYDE KUNDER

VÅRE FORNØYDE
KUNDER