nn-NO

en

HMS-kortet beviser hvem den ansatte er og hvem bedriften jobber for. HMS-kortet skal alltid være synlig under arbeid.

Ta kontakt

HMS-kort i bygg og anlegg

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort (HMS-kort). HMS-kortet identifiserer virksomheten du jobber for og hvem du er. HMS-kortet bidrar til å gi bedre oversikt over organisasjonene som er tilstede på en bygge- og anleggsplass.

HMS-kort i renholdstjenester

Alle virksomheter som helt eller delvis yter renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle ansatte som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet viser hvilken bedrift du jobber for og hvem du er. Kortet skal bæres synlig på jobb.

HMS-kort i bygg og anlegg

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig HMS-kort i Norge.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen.

Ved en bygge- og anleggsplass skal ansatte ha på seg HMS-kortet slik at det er godt synlig. På forespørsel må kortet vises til:

  • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet
  • verneombud og regionale verneombud
  • byggherrer, byggherrers representanter
  • koordinator for helse, miljø og sikkerhet (ihht byggherreforskriften)
  • virksomheten som er ansvarlig for å koordinere sikkerhetstiltak

En arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort for sine ansatte eller seg selv, vil bli pålagt å skaffe slike kort av Arbeidstilsynet ved tilsyn.

Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke etterkommer Arbeidstilsynets pålegg, kan driften stanses av Arbeidstilsynet inntil HMS-kort er innhentet. Arbeidstilsynet kan også ilegge straff for slik overtredelse. Særlig alvorlige saker vil bli politianmeldt.

Arbeidsgivere og enkeltpersonforetak kan bli straffet dersom HMS-kort overføres til andre.

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser må ha gyldig HMS-kort. Det er ikke arbeidsforbud i søknadsperioden før HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver skal kunne dokumentere at HMS-kortet er bestilt.

Alle ansatte som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert:

  • Utenlandske ansatte ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også for kortvarige oppdrag.
  • Enkeltpersonforetak (inkludert de som driver foretaket alene).
  • Innleide arbeidere. Det er bemanningsforetaket (arbeidsgiveren) som har ansvaret for at disse arbeidstakerne får HMS-kort.
  • Ansatte som utfører støttefunksjoner som kantinedrift når de er fast etablert innenfor områdets område. Renholdere skal ha HMS-kort for renholdsbedrifter i stedet for HMS-kort for bygg- og anleggsbransjen.
  • Folk som jevnlig frakter varer til bygge- og anleggsplasser.

HMS-kort for renholdstjenester

Alle virksomheter som helt eller delvis yter renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle ansatte som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet viser hvilken bedrift du jobber for og hvem du er. Kortet skal bæres synlig på jobb. Kravet om HMS-kort gjelder også for enkeltmannsforetak (enkeltmannsforetak uten ansatte). Bedrifter som leier ut ansatte til renholdsarbeid plikter også å gi sine arbeidere HMS-kort.

Kun HMS-kort utstedt av Evry Card Services AS på vegne av Arbeidstilsynet er gyldige. Arbeidsgiver søker om HMS-kort for sine ansatte. Det skal søkes HMS-kort for alle ansatte som utfører renholdsarbeid, ett kort for hvert arbeidsforhold. Renholdere som er ansatt flere steder skal ha HMS-kort fra alle bedrifter de er ansatt i. Arbeidsgiver plikter å verifisere den ansattes identitet før søknad om HMS-kort sendes inn. Ansatte må være registrert i alle relevante registre før de kan få HMS-kort. Dersom den ansatte allerede er registrert og du ønsker å søke om HMS-kort, ber vi deg om å gi oss nødvendig informasjon med skjemaet under.

Først når bedriften har HMS-kort for alle renholderne vil den få sluttstatus som godkjent av Arbeidstilsynet. Når bedriften ansetter nye renholdere, skal det bestilles HMS-kort til disse.

Er du interessert i

tjenesten?

La oss snakke. Fyll ut skjemaet nedenfor, og våre representanter vil svare i løpet av kort tid med mer informasjon, inkludert detaljerte prosedyrer, timing og prissammenbrudd.

Har du spørsmål?

Fant du ikke svar du søkte etter? Ta kontakt med vår representant!

Lars Herman Lindkjølen

Representative

+47 22 12 33 00

LH@tecla.no

VÅRE FORNØYDE KUNDER

VÅRE FORNØYDE
KUNDER