nn-NO

en

Du kan ha rett til barnetrygd dersom du har et barn under 18 år i omsorgen som bor sammen med deg i Norge.

Ta kontakt

Formålet med barnetrygden er å hjelpe med å dekke kostnadene ved å oppdra et barn.

For å søke og motta slik ytelse fra staten må barnet ditt bo i Norge. Et barn anses generelt for å være bosatt i Norge dersom det har vært i Norge i minst 12 måneder sammenhengende. Du har rett til denne stønaden fra måneden etter at barnet er født eller fra måneden etter at du har opptjent retten, dersom retten til å søke oppstår på et senere tidspunkt. Barn får betalt frem til måneden før barnet fyller 18 år.

Dersom vilkårene for ordinær eller utvidet stønad ikke lenger er oppfylt før barnet fyller 18 år, får du utbetalingen til og med den måneden vilkårene ikke lenger er oppfylt. Barnetrygd kan utbetales i inntil 3 år fra søknadsdato dersom vilkårene er oppfylt og denne ytelsen ikke utbetales til barnets andre forelder og han eller hun er berettiget mottaker.

Hvordan søker jeg om barnetrygd?

Du trenger vanligvis ikke søke om barnetrygd. Dersom barnet er født i Norge, vil mor automatisk motta denne ytelsen rundt 2 måneder etter at barnet er født. Men hvis mor ikke er registrert bosatt i Norge, må du søke med riktige skjemaer – og det er da vi kommer på plass.

1
2
3
4
5
6

Er du interessert i

tjenesten?

La oss snakke. Gi oss beskjed om dine spørsmål, forslag og bekymringer ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Har du spørsmål?

Fant du ikke svar du søkte etter? Ta kontakt med vår representant!

Lars Herman Lindkjølen

Representative

+47 22 12 33 00

LH@tecla.no

VÅRE FORNØYDE KUNDER

VÅRE FORNØYDE
KUNDER