nn-NO

en

Dersom du har blitt helt arbeidsledig, eller har arbeidstiden redusert med minst 50 %, kan du søke om dagpenger.

Ta kontakt

Dagpenger utgjør 62,4 % av din tidligere inntekt.

Du kan ha rett til å søke dersom du har blitt helt arbeidsledig, eller dersom arbeidstiden er redusert med minst 50 %. Er det din egen feil at du er arbeidsledig, vil det være en karenstid på minst tolv uker før stønad kan utbetales.

Hvis du er EØS-borger og har blitt arbeidsledig i Norge uten å ha opptjent denne tilstrekkelige minsteinntekten, kan du likevel ha rett til å motta denne støtten på bakgrunn av arbeid i et annet EØS-land.

Når du har oppfylt vilkårene og dagpengene er innvilget, er det en karenstid på 3 dager før ytelsen utbetales. Du skal også melde fra til NAV hver 14. dag, enten elektronisk eller ved bruk av stillingsskjema; dette inkluderer å bekrefte din status som arbeidssøker. Nevnte ytelser utbetales etterskuddsvis hver 14. dag, når din jobbsøkende virksomhet er godkjent.

1
2
3
4
5
6

Er du interessert i

tjenesten?

La oss snakke. Gi oss beskjed om dine spørsmål, forslag og bekymringer ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Har du spørsmål?

Fant du ikke svar du søkte etter? Ta kontakt med vår representant!

Lars Herman Lindkjølen

Representative

+47 22 12 33 00

LH@tecla.no

VÅRE FORNØYDE KUNDER

VÅRE FORNØYDE
KUNDER