sk-SK

en

Spoločnosti, ktoré nahlásili, že majú zamestnancov prostredníctvom správy o poistení v nezamestnanosti, môžu podliehať dôchodkovému systému.

Kontaktujte nás

Od podnikov, ktoré majú zamestnancov prostredníctvom a-meldingu, sa môže vyžadovať, aby mali dôchodkový systém, ktorý zamestnancom zaručuje starobný dôchodok v súlade so zákonom o povinných zamestnaneckých dôchodkoch.

Kto musí zriadiť dôchodkový systém?
Zákon o povinných zamestnaneckých dôchodkoch sa vzťahuje na podniky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto požiadaviek:

a) aspoň dve osoby v podniku majú pracovný čas a platy zodpovedajúce 75 percentám alebo viac ekvivalentu plného úväzku
b) aspoň jedna osoba bez majetkovej účasti v podniku má pracovný čas a mzdu zodpovedajúcu 75 percentám alebo viac ekvivalentu plného úväzku
c) osoby v podniku, z ktorých každý má pracovný čas a platy zodpovedajúce 20 percentám alebo viac percentám plného pracovného úväzku a súčasne vykonávajú prácu zodpovedajúcu aspoň dvom plným pracovným úväzkom.

Oznámte informácie o systéme dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom a-meldingu
Zamestnávatelia sú povinní nahlásiť, s ktorým poskytovateľom dôchodkového zabezpečenia uzatvorili zmluvu. Organizačné číslo poskytovateľa dôchodkového zabezpečenia musí byť nahlásené mesačne prostredníctvom a-meldingu spolu so zdaniteľnými dôchodkovými príspevkami a poistným.

1
2
3
4
5
6

Zaujímate sa o

služba?

Poďme sa rozprávať. Dajte nám vedieť svoje otázky, návrhy a obavy vyplnením nižšie uvedeného formuláru.

Máte otázky?

Nenašli ste odpovede ktoré ste hľadali? Spojte sa s našou kontaktnou osobou!

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI

NAŠI SPOKOJNÍ
KLIENTI