Korzystanie z pojazdu zarejestrowanego za granicą w Norwegii