sk-SK

en

Ak máte vo svojej starostlivosti dieťa mladšie ako 18 rokov, ktoré s vami žije v Nórsku, môžete mať nárok na prídavok na dieťa.

Kontaktujte nás

Účelom prídavku na dieťa je pomôcť pokryť náklady na výchovu dieťaťa.

Ak chcete poberať prídavky na deti, vaše dieťa musí žiť v Nórsku. Dieťa sa vo všeobecnosti považuje za dieťa žijúce v Nórsku, ak bolo v Nórsku aspoň 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Nárok na poberanie prídavkov na dieťa máte od mesiaca nasledujúceho po narodení dieťaťa alebo od mesiaca nasledujúceho po splnení podmienok, ak nárok na prídavky na dieťa vznikne neskôr. Dieťa sa vypláca do mesiaca pred dovŕšením 18. roku veku dieťaťa.

Ako môžem požiadať o prídavky na deti?

O prídavky na deti zvyčajne nemusíte žiadať. Ak sa dieťa narodí v Nórsku, matka automaticky dostane prídavky na dieťa približne 2 mesiace po narodení dieťaťa. Ak však matka nie je zaregistrovaná ako osoba žijúca v Nórsku, musíte podať žiadosť pomocou správnych formulárov – a vtedy sme na mieste.

1
2
3
4
5
6

Zaujímate sa o

služba?

Poďme sa rozprávať. Dajte nám vedieť svoje otázky, návrhy a obavy vyplnením nižšie uvedeného formuláru.

Máte otázky?

Nenašli ste odpovede ktoré ste hľadali? Spojte sa s našou kontaktnou osobou!

Vladimír Babinsky

Representative

+47 21 38 44 66

vladimir@tecla.no

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI

NAŠI SPOKOJNÍ
KLIENTI