Produkty a služby pre fyzické osoby

Daňové priznanie

Komu pomáhame?

Súčasťou nórskeho daňového systému sa stáva každá fyzická a právnická osoba podnikajúca či pracujúca v Nórsku. Znamená to, že ak v tejto krajine pracujete alebo podnikáte, máte povinnosť platiť zo svojich príjmov dane a podávať daňové priznanie.
Nórsky systém je moderný a efektívny, veľa vecí funguje automatizovane, napríklad aj predvyplnené daňové priznanie, ktoré si stačí skontrolovať. Úrady vám ho pošlú automaticky, jeho nevýhodou však je, že väčšinou nezohľadňuje daňové úľavy, na ktoré máte možno nárok. Aj preto je dobré spoľahnúť sa na odborníkov a získať vďaka tomu viac. Radi vám preto pomôžeme doplniť úradom potrebné dokumenty a uplatniť si tak nárok na daňové úľavy či vyrovnať prípadné daňové rozdiely.

Aké sú termíny? Ak ste fyzická osoba, podávate daňové priznanie do 30. apríla, prípadne do tohto dátumu môžete požiadať o predĺženie lehoty do 31. mája. Ak ste právnická osoba, podávate daňové priznanie do 31. mája.

Čo pre vás vieme urobiť?

Naším cieľom je uľahčiť vám celý proces riešenia daňového priznania či výpočtu a platby daní. Jednanie s daňovým a ďalšími úradmi, vypĺňanie tlačív či výpočet čiastky dane prenechajte nám. V čom vám dokážeme poskytnúť svoju odbornú pomoc a skúsenosti?

  • daňové poradenstvo
  • jednanie s daňovým a ostatnými úradmi
  • opravné daňové priznanie
  • daňové úľavy

Chcete platiť menej?

Uplatnite si nárok na daňové úľavy. Existuje množstvo spôsobov zníženia čiastky platenej dane, o ktorých sa často nemusíte ani dozvedieť. Ukážeme vám všetky možnosti a vy tak budete môcť využiť výhody, ktoré vám daňový systém ponúka.

V Nórsku odvádzate podľa tabuľkových hodnôt („Skattekort“) určité percento zo svojho príjmu ako daň. Daňový úrad však o vás nemá všetky informácie, ktoré môžu dopomôcť k daňovým úľavám (napr. že sa staráte o dieťa, máte v domácej krajine manžela/manželku so spoločným miestom pobytu, máte cestovné výdavky spojené s prepravou do zamestnania či platíte úroky z dlhov). Pomôžeme vám tieto oblasti nájsť. Výsledok? Platíte menej.

Ak ste si daňové úľavy neuplatnili, máte možnosť využiť opravné daňové priznanie. Vykonáme vám opravu daňového priznania aj za dávnejšie zdaňovacie obdobia (maximálne 4 roky spätne), prípadne za vás podáme odvolanie. Atraktívna pre vás môže byť aj informácia, že dokážeme zabezpečiť, aby ste dostali peniaze za minulé obdobia späť.

Je škoda opomenúť údaje, ktoré pre vás znamenajú úsporu peňazí. Ak sa tak stalo, nastupujeme my. Ozrejmíme si, aká je vaša situácia, rodinný stav, stav vašich prípadných dlhov a chýbajúce informácie doplníme do opravného daňového priznania. To podáme so všetkými potrebnými tlačivami a kópiami dokladov. Výsledok? Dostávate peniaze späť.

Držte krok s nórskymi úradmi

Na nórskom vládnom portáli Altinn, ktorý vám slúži na elektronickú komunikáciu so štátnou sférou, si môžete ku koncu marca nájsť predvyplnené daňové priznanie. Predbežný návrh zostavuje daňový úrad na základe informácií od zamestnávateľov, nórských bánk či z NAV – nórskej sociálnej poisťovne. Ak do záväzného termínu nebudete na návrh reagovať, daňový úrad ho automaticky akceptuje. Môže sa teda stať, že budete zbytočne platiť viac, ako musíte.

Spoluprácou s nami získavate viac

Okrem iného u nás získavate prístup do svojho klientskeho konta, kde vás čaká prehľad vašich osobných údajov i celá elektronická komunikácia s NAV – nórskym sociálnym úradom (dokumenty, e-maily). O nových, pre vás dôležitých dokumentoch, vás bude informovať automatická e-mailová notifikácia.

Cena:
Pre viac informácií a cenách nás prosím kontaktujte alebo sa prihláste do Vášho konta.