nn-NO

en

Hvilke vilkår må jeg oppfylle når jeg søker om pensjon?

Ta kontakt

Før du søker om pensjonsytelse må du ha vært medlem i folketrygden i minst 5 år. Hvis du er EØS-borger, har vært i aktivt arbeid og har vært medlem av folketrygden i minst 1 år, kan pensjonsopptjening i andre EØS-land telle med i denne vurderingen.

Hva har jeg rett til og hvordan kan jeg kreve det?

  • Full grunnpensjon – For å få full grunnpensjon må du ha vært medlem i folketrygden i 40 år. Dersom du har vært medlem i folketrygden i mindre enn 40 år, reduseres pensjonen tilsvarende.
  • Minstepensjon – For å få fullt minstepensjonsnivå må du ha vært medlem i folketrygden i 40 år. Dersom du har vært medlem i folketrygden i mindre enn 40 år, reduseres pensjonen tilsvarende.
  • Tilleggspensjon – For å få tilleggspensjon må du ha hatt pensjonspoeng i Norge i minst 3 kalenderår. For å få tilleggspensjon må du ha jobbet i Norge i minst 40 år. Har du jobbet i Norge i mindre enn 40 år, reduseres pensjonen tilsvarende. Inntekten din må ha vært høyere enn Grunnbeløpet for å bli klassifisert som pensjonsgivende.

1
2
3
4
5
6

Er du interessert i

tjenesten?

La oss snakke. Gi oss beskjed om dine spørsmål, forslag og bekymringer ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Har du spørsmål?

Fant du ikke svar du søkte etter? Ta kontakt med vår representant!

Lars Herman Lindkjølen

Representative

+47 22 12 33 00

LH@tecla.no

VÅRE FORNØYDE KUNDER

VÅRE FORNØYDE
KUNDER